ರಾಜಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ-ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು

MP

ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:09868180099

MP

ಶ್ರೀ .ಬಿ.ವಿ ನಾಯಕ

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
(ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:9900517272
MP

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ.ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:09448476153

ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು

MLA

ಶ್ರೀ.ಬಾಬುರಾವ.ಚಿಂಚನಸೂರ

39-ಗುರುಮಿಟಕಲ್

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:9880055484
MLA

ಡಾ. ಎ. ಬಿ. ಮಲಕ ರೆಡ್ಡಿ

38-ಯಾದಗಿರಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:9902715217 08473-251810
MLA

ಶ್ರೀ.ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

37-ಶಾಹಪೂರ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:998043240
MLA

ಶ್ರೀ.ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾ ನಾಯಕ್

36-ಸುರಪೂರ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:9448577657

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು

ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಟ್ಟೂರ

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಸದಸ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:9449311189

ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಸದಸ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:984520624

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ

ರಾಯಚೂರು,ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ್ ಮಸ್ಕಿ

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಸದಸ್ಯ


ಗಮನಿಸಿ:ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು / ಅಪ್ಡೇಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು,ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ